Sköta om redovisningen själv

Göra redovisningen självVarje företag måste ha en löpande redovisning som varje år avslutas med ett bokslut. För aktiebolag kan man ha ett brutet räkenskapsår som innebär att man gör bokslutet på våren eller hösten istället för efter varje kalenderår, men i andra företagsformer så löper räkenskapsåret alltid över ett kalenderår.

När räkenskapsåret är slut ska ett bokslut göras som visar på företagets totala ekonomiska sammanställning för hela året. Detta bokslut bygger på att man under året har gjort den löpande redovisningen så att man har alla ekonomiska transaktioner registrerade för rätt dag och månad.

Många väljer att låta någon bokföringsfirma sköta om deras bokföring, dels för att de saknar kunskap men även för att de ska kunna fokusera helt på verksamheten och slippa administrationen. Om man även vill ha hjälp med att fakturera och sköta om lönehanteringen så finns det redovisningsbyråer som har kompletta tjänster som passar alla småföretag. Dock får man betala för dessa tjänster och har man en fungerande verksamhet där manlöpande har intäkter kan det vara ett bra val att anlita en redovisningsbyrå så att man kan släppa all redovisning själv och samtidigt så vet man att det blir korrekt gjort och man får även hjälp med bokslutet.

Att redovisa själv

Det är inte så svårt att sköta om redovisningen för sitt företag själv, i alla fall så länge företaget är litet. Man behöver dock ha vissa baskunskaper så att man vet hur redovisningen går till, dessa kan man läsa om i redovisningsböcker alternativt få om man går en redovisningskurs.

Därefter behöver man införskaffa ett bokföringsprogram, det finns billiga men bra bokföringsprogram att köpa i butiker eller på Internet. Dessa kostar från några 100 kronor upp till några 1000 lappar, beroende på vilka behov man har. Man kan även komplettera bokföringsprogrammet med ett faktureringssystem, om man planerar att skicka flera fakturor till sina kunder varje månad, så man får kontroll över sina fordringar och även kan skicka påminnelse vid behov.

När man sköter om redovisningen själv så krävs, förutom viss grundkunskap om redovisningen, en bra disciplin. Det är både viktigt för en själv men även enligt lag ett måste att man hela tiden ser till att sköta om den löpande redovisningen. Förutom att man får kontroll över verksamheten och dess ekonomiska status så får man även underlag som är viktiga för att kunna redovisa mervärdesskatt och eventuellt löneskatt och arbetsgivaravgifter.

Man behöver också ha ett system för att samla in och spara all dokumentation som härrör från alla affärstransaktioner. Det kan vara kvitton, fakturor, räkningar, hyresavtal, bankkontoutdrag eller olika affärstransaktioner övrigt. Dessa bör man alltid placera i en speciell dokumentkorg eller i en skrivbordslåda så att alla underlag för redovisningen finns samlat då man ska göra redovisningen av företagets affärstransaktioner.

Man behöver även pärmar där man, efter att man gjort redovisningen, kan sätta in alla dokument som är underlag för den redovisning som man har gjort. Denna dokumentation ska sparas i minst 7 år om någon i framtiden behöver granska underlagen för den redovisning som är gjord.

Inför bokslutet

Alla företag ska göra ett bokslut varje år, även om man inte behöver lämna in årsredovisning till Bolagsverket. Har man skött om redovisningen löpande under året så har man redan alla underlag klara för bokslutet. Dock ska i samband med bokslutet olika former av bokslutsdispositioner göras som bland annat periodiseringar, avskrivningar av tillgångar och nedsättningar.

Att göra ett bokslut kräver en hel del kunskap så att man bland annat inte behöver betala mer skatt än man behöver eller om årets resultat behöver justeras så att man inte hamnar på förlust. Om man inte har den kunskapen så är det att rekommendera att man låter en redovisningsbyrå göra bokslutet åt företaget. Då kommer dessa granska bokföringen och då får man även ett kvitto på att den löpande redovisningen har gått rätt till under året.

När bokslutet är klart ska även företagsdeklarationer upprättas och i vissa fall ska årsredovisning skickas in till Bolagsverket.